Staré Mesto obnovuje ulice Krmanova, Žiarska a Mošovského  

495

V týchto dňoch začína mestská časť Staré Mesto s rozsiahlou rekonštrukciou ulíc v tichej a roky tak trocha prehliadanej lokalite. Obnovou prejdú cesty aj chodníky ulíc Krmanova (plus križovatka s Myjavskou), Žiarskej a Mošovského (vrátane križovatky s Hummelovou). Mestská časť o rekonštrukcii informuje na sociálnej sieti.

Počas rekonštrukcie budú kompletne odstránené staré, nevyhovujúce povrchy a nahradia ich nové. Lokálna obnova čaká aj chodníky, kamenné obrubníky, cestnú prídlažbu a betónovú dlažbu. V pláne je aj rekonštrukcia a výšková úprava cestnej infraštruktúry, uličných vpustí, kanalizačných poklopov a uzáverov inžinierskych sietí.

„Staré Mesto pristupuje k takýmto rekonštrukciám vždy maximálne efektívne a hospodárne; pri každej sa usilujeme zabezpečiť, aby sa práce na komunikáciách zladili s prácami pod nimi. A tak je to aj tentoraz. Na základe dohody so Starým Mestom totiž spoločnosť SPP – distribúcia, ktorá v tejto lokalite realizovala rozsiahlu rekonštrukciu plynárenskej infraštruktúry, opraví nielen tú časť vozovky, ktorú kvôli výmene potrubí rozkopala, ale na vlastné náklady obnoví vozovky v celom šírkovom rozsahu,“ približuje mestská časť na sociálnej sieti.

Rekonštrukcia by mala celkovo potrvať 8 týždňov.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy