Staré Mesto plánuje na Jakubovom námestí vodozádržné opatrenia

708

Bratislavské Staré Mesto plánuje na Jakubovom námestí projekt vodozádržných opatrení. Riešiť má zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na permanentnú, celoročnú závlahu stromov, kríkov a trávnatých plôch v parkovej časti námestia, ale tiež zníženie prietoku poddimenzovanej kanalizácie. Počíta sa tiež s komplexnou obnovou trávnatých plôch. Mestská časť zároveň ubezpečuje, že práce si nevyžiadajú výrub vzrastlých stromov či kríkov, ani asanáciu objektov.

 „Námestie bolo vybrané na základe svojej rozlohy a možnosti využitia zadržanej vody na polievanie zelene. Ďalším dôvodom bolo, že stav Jakubovho námestia je dlhodobo nevyhovujúci. Je to škoda, lebo ide o jednu z mála rozľahlejších zelených plôch v centrálnej mestskej časti,“ uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove s dôvetkom, že revitalizáciou námestia reaguje samospráva aj na žiadosti zo strany občanov.

Miestni poslanci v decembri schválili predloženie projektu v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Ak bude mestská časť úspešná pri získavaní dotácie z ministerstva životného prostredia, projekt by sa mohol realizovať v priebehu nasledujúceho roka. Rozpočet projektu je odhadovaný na 260.000 eur.

„Termín je však podmienený vydaním súhlasných stanovísk všetkých dotknutých orgánov a dĺžkou procesných úkonov súvisiacich s posudzovaním a schvaľovaním projektu riadiacim dotačným orgánom a termínom podpisu zmluvy o udelení dotácie,“ poznamenal Števove. Projekt by tak mal byť posúdení v rámci EIA, ochrany sústavy chránených území Natura 2020, či zo strany štátnej vodnej správy.

Stavba svojim charakterom nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. „Nemenia sa, ale obnovia sa trávnaté plochy, zrevitalizujú sa spevnené plochy, nepríde k žiadnej redukcii stromov a kríkov. Práve naopak, počíta sa k budúcou postupnou výsadbou novej zelene,“ podotkla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová s tým, že aj okolitá pôda bude intenzívnejšie zavlažovaná.

Zdroj: TASR