Staré mesto podáva umelcom pomocnú ruku. Fond architekta Weinwurma vyhlasuje druhú výzvu

953

Staromestský Fond architekta Weinwurma vyhlasuje v poradí už druhú výzvu COVID-19 – kultúra. Touto cestou, tak Staré Mesto chce pomôcť umelcom, aby opäť rozbehli realizovanie kultúrnych aktivít. Celková výška dotácie je 14 000 eur a požiadať o ňu môžu právnické aj fyzické osoby prostredníctvom elektronického systému weinwurm.egrant.sk. Cieľom výzvy je podpora mestskej kultúry pre obyvateľov a návštevníkov Starého Mesta.

Finančné prostriedky na podporu umelcov a organizátorov kultúrnych akcií, ktorých negatívne ovplyvnila koronakríza, získal Fond architekta Weinwurma presunom časti daru od spoločnosti J&T REAL ESTATE, a. s. Tá v marci venovala šiestim bratislavským mestským častiam na prevenciu a zmiernenie následkov ochorenia COVID-19 finančnú pomoc.

Staré Mesto z tohto balíka získalo dar vo výške 80-tisíc eur, z ktorého boli okrem kultúrnych podujatí podporené aj sociálne služby a dezinfekcia verejných priestorov. Presun financií schválili staromestskí poslanci na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Podporovanými oblasťami v rámci výzvy sú tvorba, prezentácia a šírenie profesionálneho a neprofesionálneho umenia pre návštevníkov a obyvateľov územia Starého Mesta a organizovanie kultúrno-spoločenských akcií pre návštevníkov a obyvateľov územia Starého Mesta.

Žiadatelia môžu posielať svoje žiadosti do 30. septembra 2020, hodnotené budú priebežne – až do vyčerpania finančných prostriedkov.

Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky prostredníctvom elektronického systému weinwurm.egrant.sk, kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Žiadosť stačí poslať elektronicky.

Bližšie informácie k výzve nájdete na www.weinwurm.sk

Zdroj: Staré Mesto