Staré Mesto podporuje kultúru

686

Miestna rada Starého Mesta prerokovala na zasadnutí aj zmenu rozpočtu, ktorá je výsledkom situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19. Jej odporúčanie? Zmena rozpočtu by mala byť prerokovaná na zastupiteľstve.

Súčasťou rozpočtových úprav je riešenie podpory kultúry, pretože pandémia zasiahla do pripravovanej výzvy novozriadenej Staromestskej dotačnej schémy a neumožnila jej vyhlásenie v plánovanom termíne, ktorý bol v marci. Staromestská dotačná schéma predpokladá vyhlásenie výziev po schválení rozpočtu na rok 2021.

Staré Mesto si uvedomuje dôležitosť kultúrnych aktivít, reaguje a preto navrhuje využiť na kultúrne a sociálne projekty časť finančného daru, ktorý mestská časť dostala v čase vrcholiacej koronakrízy. Účelovo viazaný dar určený na riešenie dopadov pandémie plánuje presunúť do neinvestičného Fondu architekta Weinwurma, ktorý je v procese podpory flexibilnejší. V prípade, že tento návrh poslanci podporia, Staré Mesto vyhlási ešte v júli dotačnú výzvu na kultúrne a sociálne projekty.

Zdroj: Staré Mesto