Staré Mesto pokračuje s rekonštrukčnými prácami na Blumentálskej

963

Staré Mesto začalo s rekonštrukciou severnej časti Blumentálskej ulice v časti od Vazovovej po Bernolákovu. Cieľom úprav je zlepšiť verejný priestor, zvýšiť jeho kvalitu a povýšiť ho na úroveň mestských komunikácií 21. storočia. Nové chodníky budú bezbariérové, asfalt mestská časť nahradí odolnou a estetickou dlažbou, chodníky dostanú nové kamenné obrubníky. Pribudne zeleň a bezpečná cyklotrasa. Križovatky Blumentálska a Wilsonova a Blumentálska a Bernolákova budú po revitalizácii vyvýšené, s prirodzeným kamenným retardérom, čo zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

Rekonštrukciu bude Staré Mesto realizovať v dvoch etapách – prvá časť, od Vazovovej po Wilsonovu, sa začala už tento týždeň (25. apríla 2022) a potrvá mesiac. Druhá časť, od Wilsonovej po Bernolákovu, sa začne na konci mája a ukončená by mala byť na sklonku júna 2022. Dôvodom rozdelenia prác na etapy je minimalizovanie problémov s parkovaním a prejazdom áut počas realizácie úprav.

Následne pristúpi k realizácii poslednej časti ulice – po križovatku s Legionárskou ulicou. V tejto časti úprav pribudne pre peších aj nový chodník. Rekonštrukcia Blumentálskej ulice by mala potrvať do 30. júla 2022. „Veríme, že na jej konci vznikne v Starom Meste ďalší príjemný, civilizovaný a funkčný verejný priestor, ktorý je hodný centrálnej časti hlavného mesta v 21. storočí,“ dodáva mestská časť.