Staré Mesto pokračuje v rekonštrukciách základných škôl

638

Letné prázdniny už pravidelne využíva Staré Mesto na to, aby obnovilo objekty staromestských škôl. Už niekoľko týždňov stavbári a remeselníci „makajú“ až v dvoch základných školách. Vďaka tomu bude personál kuchýň školských jedální na základnej škole Mudroňova a základnej škole Milana Hodžu na Podjavorinskej konečne pripravovať obedy pre malých stravníkov v zodpovedajúcom prostredí.

Obe školské kuchyne už potrebovali komplexnú rekonštrukciu ako soľ, okrem nefunkčnej vzduchotechniky bola problémom aj nevyhovujúca plynoinštalácia, kanalizácia, nehovoriac o estetike priestoru.

Školské kuchyne na ZŠ Mudroňova a ZŠ M. Hodžu čakajú:

  • nové stavebné a dispozičné úpravy kuchyne podľa požiadaviek novej technológie-vybavenia kuchyne,
  • kompletná úprava povrchov podláh, stien a stropov,
  • nová inštalácia rozvodov zdravotechniky – kanalizácia, voda,
  • nová elektroinštalácia, osvetlenie,
  • nová plynoinštalácia,
  • nová vzduchotechnika,
  • rekonštrukcia sociálnych zariadení,
  • nová dispozičná výstavba priečok v skladových priestoroch,
  • ďalšie interiérové stavebné úpravy, maľovanie,
  • dodávka a montáž nových gastrozariadení a vybavenia kuchyne.

Staré Mesto je zriaďovateľom 7 základných a 19 materských škôl. Na rekonštrukcie škôl a škôlok vyčlenila mestská časť vyše 625-tisíc eur.

O tom, ako to vyzeralo na Mudroňovej, kde sa denne varí pre 600 detí, keďže zásobujú aj 3 materské školy, sa môžete dočítať na TU.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy