Staré mesto pokračuje v rekonštrukcii Blumentálskej ulice

1073

Už v najbližších dňoch začne mestská časť Staré Mesto na Blumentálskej ulici s prácami na dokončení rekonštrukcie. Asfalt na chodníkoch nahradí dlažba, spevnia ich nové obrubníky, pribudne zeleň a aj nová, segregovaná a bezpečná obojsmerná cyklotrasa. Nový vzhľad ulice bude kopírovať to, čo sa už stihlo stať príjemným a efektívnym štandardom v prvej, už zrekonštruovanej časti Blumentálskej.

Súčasťou rekonštrukcie bude aj reorganizácia parkovania. Ulica sa zjednosmerní, aby mestská časť získala čo možno najviac parkovacích miest bez toho, aby bolo potrebné ukracovať peších o chodník, cyklistov o cyklotrasu a všetkých o zeleň.

„Rekonštrukciu budeme realizovať v troch etapách. Dôvodom rozdelenia prác je minimalizovanie problémov s parkovaním a dopravou počas realizácie,“ píše mestská časť na sociálnej sieti.

  • Prvá etapa, počas ktorej zrekonštruujeme južnú časť od križovatky Blumentálska-Vazovova po križovatku Blumentálskej s Bernolákovou, sa začne už v pondelok 24. mája.
  • V druhej etape sa zrekonštruuje severná strana tejto časti Blumentálskej.
  • Ďalšia, posledná časť rekonštrukcie, upraví vzhľad Blumentálskej od križovatky s Bernolákovou až po Legionársku. V tejto časti úprav pribudne pre peších aj nový chodník.

„Rekonštrukcia Blumentálskej ulice by mala potrvať približne tri mesiace. Veríme, že na jej konci pribudne v Starom Meste ďalší príjemný, civilizovaný a funkčný verejný priestor, ktorý je hodný centrálnej časti hlavného mesta v 21. storočí,“ dodáva samospráva.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy