Staré Mesto ponúka na prenájom priestor na Ventúrskej

1308

Priestor na Ventúrskej 2 ste naposledy mohli navštíviť počas podujatia Design Week 2019. Predtým slúžil ako reštaurácia, mestská časť Staré Mesto dnes ponúka na prenájom jeho prízemnú časť s rozlohou takmer 80 m2.

Podmienky verejnej obchodnej súťaže definujú, že atraktívny nebytový priestor by mal slúžiť najmä, nie však výlučne, na nasledovné činnosti:

  • výrobu pekárenských a cukrárenských výrobkov s regionálnou charakteristikou,
  • aktivity zamerané na rodinu a deti,
  • kaviareň, zameraná na predaj a konzumáciu týchto výrobkov,
  • na kultúrne a vzdelávacie aktivity.

Minimálna výška mesačného nájomného bola stanovená na 5 €/m2.

Súťažné návrhy je možné podávať do 14. septembra 2020 do 17.00 hod.

Všetky dôležité podrobnosti o verejnej obchodnej súťaži na prenájom nebytových priestorov na Ventúrskej 2 nájdete na https://bit.ly/2X3Bges

Zdroj: Staré Mesto