Staré Mesto prijíma žiadosti kompenzácie nevyužitej parkovacej karty

603

Obyvatelia zóny Hlavná stanica – Blumentál v bratislavskom Starom Meste majú ešte týždeň na to, aby požiadali o kompenzáciu nevyužitej parkovacej nálepky vydanej mestskou časťou v rámci miestneho rezidentského systému. Zóna je už súčasťou Bratislavského parkovacieho asistenta, kde platí mestská parkovacia politika. O kompenzáciu môžu požiadať miestny úrad do 24. júna.

„Od 25. mája začala v Starom Meste fungovať prvá zóna parkovacieho systému hlavného mesta PAAS Hlavná stanica – Blumentál. Od tohto dňa zároveň v tejto zóne prestali platiť staromestské parkovacie nálepky,“ pripomína mestská časť.

Finančná kompenzácia sa ráta vždy od májového dátumu, teda odo dňa spustenia celomestského parkovacieho systému PAAS do konca trvania staromestskej parkovacej nálepky. Minimálna suma kompenzácie je deväť eur, pričom výška príspevku je stanovená na 0,1068 eura za deň nemožnosti využitia parkovacej nálepky. Držitelia staromestských nálepiek si teda môžu vopred vypočítať, či sa ich kompenzácia týka alebo nie.

Žiadosť o vyplatenie kompenzácie je potrebné podať osobne, a to v Centre služieb občanom na staromestskom miestnom úrade na Vajanského nábreží. Žiadosť sa podáva výlučne na formulári, ktorý mestská časť zverejnila na svojom webe. Súčasťou formulára musí byť aj nalepená parkovacia nálepka. „Nevadí, ak je poškodená,“ dopĺňa mestská časť. Zóna Hlavná stanica – Blumentál zahŕňa 70 ulíc a námestí. Jej súčasťou sú aj parkovacie miesta vo vnútroblokoch domov. Okrem rezidentskej karty si obyvatelia môžu zakúpiť tzv. bonusovú kartu za desať eur na rok. Požiadať môžu aj o tzv. návštevnícku kartu. Vydanie tejto karty je bezplatné.

Zdroj: TASR