Staré Mesto ukončilo rekonštrukciu ulíc Krmanova, Žiarska a Mošovského

727

Rozsiahla rekonštrukcia ulíc Krmanova (plus križovatka s Myjavskou), Žiarskej a Mošovského (vrátane križovatky s Hummelovou) je ukončená.

Prioritou bola tentoraz zničená cesta. Staré, nevyhovujúce povrchy nahradil nový asfalt. Lokálnou obnovou prešli chodníky, kamenné obrubníky, cestná prídlažba i betónová dlažba. Upravené boli uličné vpuste, poškodené kanalizačné poklopy a uzávery inžinierskych sietí mestská časť vymenila za nové, funkčné.

„K rekonštrukciám ciest sa Staré Mesto snaží pristupovať s rozumom, efektívne a hospodárne. Aby to neboli len prázdne slová, pri každej takejto obnove sa snažíme zabezpečiť, aby sa práce na komunikáciách zladili s prácami pod nimi,“ približuje Staré Mesto na sociálnej sieti.

A tak to bolo aj tentoraz. Na základe dohody so Starým Mestom totiž spoločnosť SPP – distribúcia, ktorá v tejto lokalite realizovala rozsiahlu rekonštrukciu plynárenskej infraštruktúry, opravila nielen tú časť vozovky, ktorú kvôli výmene potrubí rozkopala, ale obnovila vozovky v celom šírkovom rozsahu.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy