Staré Mesto vráti Konventnej pôvab a pokoj

681

Na Konventnej ulici v Starom Meste je v týchto dňoch rušno. Prebieha tu výmena a modernizácia vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry. Keď budú vodárenské práce dokončené, nastúpi Staré Mesto, aby historickej ulici vrátilo jej pôvodný pôvab a pokoj.

Asfaltové komunikácie nahradí historizujúca kamenná dlažba, pribudne mestská zeleň, úrovne terénu sa zjednotia tak, aby výsledkom bola bezbariérová a k chodcom priateľská ulica. Projekt vznikol v úzkej spolupráci s ľuďmi, ktorí ulicu dôverne poznajú – s jej obyvateľmi.

Rekonštrukcia Konventnej ulice prebieha v súlade s Manuálom tvorby verejných priestorov pre oblasť Panenskej a okolie, ktorý je výsledkom odbornej diskusie a rozsiahlej participácie s obyvateľmi lokality a aktérmi v území. Autorom projektu na revitalizáciu zóny Panenská a okolie je architekt Ľudovít Urban z ateliéru URBAN.

Zdroj: Staré Mesto – srdce Bratislavy