Staré Mesto začína s rekonštrukciou Konventnej ulice

1141

Staré Mesto začína s rekonštrukciou Konventnej ulice. Po vydarenej obnove Soferových schodov ide o ďalšiu časť veľkého staromestského projektu Revitalizácia zóny Panenská a okolie – tentoraz s ešte výraznejším dosahom na celkový vzhľad územia. Projekt je na slovenské pomery unikátom, vznikol totiž na základe rozsiahlej participácie s obyvateľmi lokality a aktérmi v danom území. Rekonštrukcia ulice bude prebiehať v troch etapách, prvá fáza – od Lýcejnej po strednú časť Konventnej – sa spustí už v stredu 18. mája.

Konventnú, peknú, no dlhodobo zanedbávanú historickú uličku, konečne čaká komplexná obnova, akú si tento kút Starého Mesta nepochybne zaslúži. „Nevkusné a zdevastované asfaltové povrchy budú odfrézované, nahradí ich kamenná žulová dlažba. Nejde len o estetický zásah – výmenou prejdú aj podkladové vrstvy komunikácií,“ upresnila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Súčasťou obnovy bude tiež výrazná debarierizácia ulice, čiže chodníky i cesta budú po úpravách v jednej rovine.

Ešte pred samotnou realizáciou povrchov sa k rekonštrukčným prácam pripojí Bratislavská vodárenská spoločnosť. Tá využila rekonštrukciu Konventnej na výmenu a modernizáciu vodárenskej aj kanalizačnej infraštruktúry pod povrchom ulice, vďaka čomu sa výrazne zvýši kvalita bývania v lokalite. Menšie úpravy zrealizuje aj spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, ktorá tu naplánovala výmenu lokálnej plynovej infraštruktúry.

Prvá etapa rekonštrukcie Konventnej ulice by mala byť ukončená do konca júla 2022. „Aj nasledujúca, druhá etapa bude prevažne v réžii BVS, ktorá bude pokračovať vo výmene nevyhovujúcich potrubí až po Suché Mýto,“ priblížil vedúci investičného oddelenia Lukáš Kamenistý. Potrvať by mala približne dva mesiace, po jej skončení už začne s prácami Staré Mesto. Okrem žulovej dlažby je v pláne aj rozšírenie zelených plôch a nový mobiliár.

Rekonštrukcia Konventnej ulice prebieha v súlade s Manuálom tvorby verejných priestorov pre oblasť Panenskej a okolie, ktorý je výsledkom odbornej diskusie a rozsiahlej participácie s obyvateľmi lokality a aktérmi v území. Autorom projektu na revitalizáciu zóny Panenská a okolie je architekt Ľudovít Urban z ateliéru URBAN.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy