Staré Mesto získalo medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF

671

Staré Mesto sa zlepšovaní staromestského úradu neustále a intenzívne mestská časť pracuje.

Mestská časť získala medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. Model CAF je nástrojom komplexného manažérstva kvality a mestská časť sa rozhodla ísť do jeho implementácie v roku 2019 – tak, ako to už v rámci Európy urobilo takmer 4 000 organizácii. Staré Mesto sa zapojilo do národného projektu Zavádzanie a podpora kvality v organizáciách verejnej správy, jeho garantom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Počas uplynulých mesiacov prešlo Staré Mesto procesom samohodnotenia podľa stanovených kritérií modelu a procesom zlepšovania, v rámci ktorého si organizácia nastavila taký plán zlepšovacích aktivít, ktorých výsledkom by malo byť zefektívnenie činností organizácie. Po uskutočnení všetkých týchto krokov požiadala mestská časť o hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF.

Titul Efektívny používateľ modelu CAF získala mestská časť na základe hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF, ktorá je nástrojom na zhodnotenie správnosti postupu desiatich krokov pri implementácii modelu CAF. Externá spätná väzba má byť podporou pre ďalšie pokračovanie s modelom CAF. „Získanie titulu môže viesť k udržaniu entuziazmu v organizácii pri trvalom zlepšovaní a zároveň získanie externého pohľadu prostredníctvom hodnotiteľov Externej spätnej väzby je zdrojom ďalších cenných námetov, ktorých realizovanie smeruje k trvalému zlepšovaniu našej mestskej časti,“ doplnila starostka mestskej časti Staré Mesto Zuzana Aufrichtová.

Zdroj: Staré Mesto