Staromestská rezidenčná zóna sa opäť rozširuje. Na Svoradovej ulici pribudne pre Staromešťanov až dvadsať nových parkovacích miest

1991

Obyvatelia s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v lokalite Zochova-Podjavorinskej-Svoradova už onedlho zaparkujú jednoduchšie. Na Svoradovej ulici totiž vznikne nové rezidenčné parkovanie pre majiteľov staromestskej parkovacej karty. Miestny úrad vyznačí až dvadsať nových miest, na ktorých budú môcť parkovať iba Staromešťania.

Mestská časť pristúpila k tomuto opatreniu, aby zmiernila dopady preloženia parkovacích miest spoločnosti BPS z Treskoňovej na Zochovu ulicu.

V rámci projektu Hl. mesta Slovenskej republiky Bratislava Živé námestie boli na Treskoňovej ulici (slepá ulica medzi Kunsthalle a Nemocnicou Milosrdných bratov) zrušené viaceré parkovacie miesta v správe BPS Park, a. s. V súlade s platnou zmluvou so spoločnosťou BPS Park, a. s., boli namiesto nich vytvorené parkovacie miesta na Zochovej ulici.

Obyvatelia Zochovej ulice však o možnosť výhodného parkovania neprišli. Okrem toho, že môžu vlastniť parkovaciu kartu rezidenta vydávanú miestnym úradom platnú na rezidenčných parkovacích miestach Starého Mesta, Staromešťania s trvalým pobytom v zóne BPS (Zochova 1, 3, 4, 5, 6 a 8) si odteraz môžu zakúpiť aj ročnú rezidentskú parkovaciu kartu BPS platnú v celej zóne BPS.

Majitelia staromestskej rezidenčnej parkovacej karty a ročnej parkovacej karty BPS tak môžu za výhodných podmienok zaparkovať v celom Starom Meste. Cena karty BPS je až do konca decembra tohto roku 60 €, od 1. januára 2020 sa zníži na 39 €. V rámci harmonizácie cien za parkovanie v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa zároveň zmení cena staromestskej rezidenčnej parkovacej karty z 10 € na 39 €.

Aby obyvatelia zóny nemuseli bojovať o parkovacie miesta s návštevníkmi Bratislavy, miestny úrad navyše rozšíri v susedstve Zochovej ulice staromestskú rezidenčnú parkovaciu zónu. Na Svoradovej ulici vyznačí do 15. decembra až dvadsať nových parkovacích miest učených výhradne pre Staromešťanov.