Starostlivosť o lesopark I.: Vynášanie smetných košov

1298

Mestské lesy pripravili sériu správ o ich práci, kde sa dozviete rôzne zaujímavosti zo zákulisia fungovania lesoparku.

Nakoľko patria naše lesy k najviac navštevovaným na Slovensku, bez smetných košov a ich pravidelného vynášania by sme sa neobišli. Najviac smetiakov je umiestnených na okrajoch lesa a v oddychových zónach, ktoré sú intenzívne využívané na opekačky. Hlbšie v lese klesá aj počet smetiakov a naopak stúpa disciplína návštevníkov, čo sa týka vyhadzovania smetí.

  • vynášanie smetí sa robí 2x týždenne, vždy v pondelky a piatky
  • zbierajú sa aj odpadky v okolí smetiakov pri ohniskách
  • starajú sa o 125 smetných košov po celom lese
  • ročný objem odvezeného odpadu z lesoparkových smetiakov je 60 ton
  • nárazovo riešia aj čierne skládky odpadu, ktoré vznikajú na okrajoch lesa
  • tento rok budú viaceré smetiaky presúvať bližšie k asfaltkám, aby nemuseli autami jazdiť po nespevnených lesných cestách či lúkach. Najmä po dažďoch totiž dochádza k ich poškodeniu
  • so zberom drobných smetí po lese (obaly od keksíkov, plechovky atď) pomáhajú desiatky dobrovoľníkov jednotlivo aj cez koordinované akcie. Je to najjednoduchšia a veľmi užitočná forma dobrovoľníctva, ktorú môžete vykonávať aj počas aktuálnych obmedzení, stačia rukavice a sáčok na smeti.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave