Štart parkovacej politiky začiatkom roku 2021 považuje mesto za nereálne

759

Mesto Bratislava aktuálne nevie, kedy spustí celomestskú parkovaciu politiku. Plánovaný termín, ktorým je začiatok roka 2021 však už momentálne vidí nereálne. Okrem procesov verejného obstarávania termín podľa magistrátu ovplyvňujú aj následky aktuálnej koronakrízy a výpadky v rozpočte plánované na súvisiace opatrenia.
      
Mesto pokračuje v procese obstarávania najdôležitejšej časti parkovacieho systému – softvérového jadra. Keďže chce minimalizovať riziko dodania nekvalitnej služby či problémov pri rozbehu, rozhodlo sa hodnotiť nielen cenu ako jediné kritérium výberu úspešnej ponuky, ale aj jej kvalitu.

Týmto spôsobom chceme mesto minimalizovať riziko obstarania problematického alebo nekvalitného systému a naťahovania času úspešného dodania služby. Zároveň chce tým ukázať, že aj vo verejnom sektore sa dá obstarávať transparentne a kvalitne.

Od začiatku roka aj napriek koronakríze absolvovali predbežné trhové konzultácie s 20 spoločnosťami a v druhej fáze trhových konzultácií mesto dostalo 10 rôznych ponúk v rámci určenia predpokladanej hodnoty zákazky. V najbližších týždňoch mesto čaká ďalšia, najdôležitejšia fáza, a to samotné vyhlásenie súťaže.

Mesto paralelne pripravuje ďalšie súťaže na súvisiace služby, a to projekty organizácie dopravy a dopravné prieskumy pre nové parkovacie zóny, platobnú bránu, mobilnú aplikáciu či parkomaty.

S bratislavskými mestskými časťami pripravuje bratislavská samospráva rozbeh budovania parkovacích domov na miestach s kritickou situáciou pre obyvateľov, na vstupoch do Bratislavy zase budovanie záchytných parkovísk. S mestskými časťami tiež spoločne chystá lokality, kde by sa mali spustiť prvé zóny, a zároveň vyhodnocuje pilotnú prevádzku v územiach, kde už funguje.

Zdroj: TASR