Starý most: Pred siedmimi rokmi skončila éra dočasného mosta cez Dunaj

4043

Pamätáte si ešte na “starý” Starý most? Oceľová konštrukcia z čias druhej svetovej vojny, zvyšky nevyužívanej železničnej trate, úzka drevená lávka pre peších a cyklistov. A uprostred demontovaná mostovka, po ktorej kedysi jazdili autá a autobusy. Začiatkom decembra 2013 hlavné mesto definitívne uzatvorilo most a začala sa výstavba úplne nového.

Dnes na jeho mieste stojí nový, zelený most. Slúži pre električkovú, cyklistickú a pešiu dopravu. Sú z neho krásne výhľady na Dunaj, Bratislavský hrad i Staré mesto.

1889 – 1890: Výstavba mosta Františka Jozefa I.

Most cez Dunaj bol pomenovaný po vtedajšom rakúskom cisárovi a uhorskom kráľovi Františkovi Jozefovi I. Išlo o kombinovaný most pre cestnú, železničnú a pešiu dopravu. Nachádzal sa na železničnej trati, ktorá spájala Bratislavu s maďarským mestom Szombathely. V čase prvej Česko-slovenskej republiky sa volal Štefánikov most a viedla cez neho železničná trať do Viedne (tzv. Viedenská električka).

1945: Zničený

Pred koncom druhej svetovej vojny bola ustupujúcou nemeckou armádou oceľová časť zničená a jeden pilier bol poškodený.

1945 – 1946: Výstavba dočasného mosta Červenej armády

Po oslobodení Bratislavy postavila Červená armáda a jej nemeckí vojnoví zajatci nový most. Stavba trvala pol roka a do užívania bola uvedená v roku 1946. Most dostal pomenovanie Most Červenej armády. Hoci malo ísť pôvodne o dočasné riešenie na 15 rokov, reálne slúžil až do roku 2013.

1951 – 1961: Premávka električky do Petržalky

Na cestnej časti mostu boli počas výstavby uložené električkové koľaje, pričom trať bola ukončená tesne za mostom pri Sade Janka Kráľa a budovy Divadla Aréna. Po tejto trati premávala električka od roku 1951 do roku 1961, kedy musela byť ukončená z dôvodu zhoršujúceho sa technického stavu mosta. Zrušenie električky malo byť dočasné, ale nakoniec bolo trvalé.

1983: Ukončenie železničnej dopravy

Železničná doprava na jednokoľajovej trati železničnej časti mostu slúžila až do roku 1983, keď boli vlaky presmerované na novopostavený Prístavný most.

1984: Rekonštrukcia

Pri rekonštrukcii mostu v roku 1984 bola odstránená železničná trať a pôvodnú mostovku nahradila betónová. 

1990: Nový názov – Starý most

Po prevrate v novembri 1989 bol most Červenej armády premenovaný na Starý most.

2008: Koniec premávky áut

Výmena pôvodnej mostovky v rou 1984 za novú betónovú sa stala pre most osudným. Pod náporom hustej dopravy začal výrazne klesať. Od 31. decembra 2008 bol uzavretý pre individuálnu dopravu a zostala tu zachovaná len premávka mestskej hromadnej dopravy.

2010: Úplne zatvorený (dočasne)

Pre kritický stav mostu bol v máji 2010 most kompletne uzatvorený. V priebehu roku začali rekonštrukčné práce, počas ktorých bola vykonaná sanácia mostných pilierov a odstránila betónová mostovka vážiaca 28 ton.

2011: Otvorený pre peších a cyklistov

Most bol odľahčený a tak mohla byť opätovne sprístupnená jeho časť pre chodcov a cyklistov. MHD sa už na most nevrátila, pretože už nemala kadiaľ jazdiť.

2013: Definitívna uzávera

Koncom novembra 2013 sa začali práce na demontáži mosta. Most bol 2. decembra 2013 uzatvorený pre všetky druhy dopravy.

2014 – 2016: Demontáž starého a výstavba nového mosta

V tomto období zhotoviteľ demontoval pôvodnú kovovú konštrukciu, jeden dunajský pilier zrekonštruoval a nadstavil. Ďalšie dva piliere sa zbúrali a nahradili jedným úplne novým pilierom. Medzi oboma brehmi Dunaja vznikol úplne nový most.

2016: Otvorený

Most bol otvorený pre cyklistickú a pešiu dopravu 19. mája 2016. Električky začali premávať po Starom moste 8. júla 2016.

FOTO: Posledné dni Starého mosta v roku 2013:

Po moste mohli chodiť už len peší a jazdiť cyklisti. Na mostovke vidieť ešte zvyšky pôvodnej železničnej trate.

FOTO: Uzatváranie Starého mosta 2. decembra 2013:

FOTO: Starý most dnes:

Foto: Michal Feik