Štatistici budú zisťovať finančnú situáciu a spotrebu domácností

768

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do zisťovania finančnej situácie a spotreby domácností. Na výber domácností používajú pokročilé štatistické metódy, aby vzorka čo najlepšie reprezentovala všetky slovenské domácnosti.

Účasťou prispejeme k zlepšeniu poznania o fungovaní ekonomiky, získané informácie pomôžu zlepšiť menovú politiku Európskej centrálnej banky (ECB) a podporiť finančnú stabilitu Eurosystému.  Otázky v zisťovaní sú prevažne finančného charakteru a zachytávajú vlastníctvo rôznych aktív (nehnuteľností, vozidiel atď.) a finančné záväzky domácností, ich príjmy, spotrebu a úspory, demografické charakteristiky jednotlivých členov domácností, ich postavenie v zamestnaní a dôchodkové zabezpečenie.

Všetky informácie budú spracované anonymne a využité výlučne na účely analýz nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami na otázky bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj s európskou legislatívou o dôvernosti osobných údajov. 

Viac informácií nájdete v tomto dokumente.