Štatistický úrad zverejnil Štatistickú ročenku Bratislavy. Obsahuje niekoľko tisíc nových dát o živote v hlavnom meste

1185
Zdroj: BSK

Štatistický úrad SR zverejnil Štatistickú ročenku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 2021. Publikácia prostredníctvom tabuľkových prehľadov, grafov a máp na 250 stranách, v 20 kapitolách uvádza štatistické informácie za rok 2020 o ekonomickom, demografickom, geografickom a sociálnom vývoji hlavného mesta, ako aj najnovšie dáta aj o školstve, zdravotníctve, kriminalite, podnikaní či životnom prostredí ako aj výskume na jeho území. Prináša tiež vybrané ukazovatele na úrovni piatich okresov alebo 17 mestských častí v kontexte 5 prípadne 55 rokov.

Čo nájdete v Štatistickej ročenke Bratislavy 2021?

Stovky ukazovateľov napríklad aj o počte obyvateľov, pracujúcich, školopovinných alebo nezamestnaných obyvateľoch, o chránenom území Bratislavy, ale aj stave vodných tokov či emisiách. V ročenke sú tiež zaujímavé nové dáta o bratislavskom školstve, vrátane počtov detí v materských školách či o kultúre v hlavnom meste zahŕňajúce počty a návštevnosť kín, divadiel, galérií, koncertov v pandemickom roku 2020 v kontexte predošlých rokov. V kapitole zdravotníctvo sú aktuálne zmeny v počtoch hlásených infekčných ochorení alebo práceneschopnosti aj za okresy mesta. V doplnku informačný panel mesta Bratislavy ponúka interaktívne grafy 16 vybraných ukazovateľov a poskytuje aj možnosť zahrať si interaktívne pexeso.

Počty automobilov či dáta o výkonoch hromadnej dopravy sú obsahom kapitoly doprava. Z ekonomických dát je zaujímavá bytová výstavba, či hodnoty výkonov hlavného mesta na produkcii priemyslu a stavebníctva SR. V kontexte dopadov pandémie sú neoceniteľné aj údaje o vyťaženosti hotelov a penziónov zahraničnými či domáci návštevníkmi. Publikáciu uzatvárajú dáta z oblasti kriminality a súdnictvo trestných činoch, objasnenosti prípadov a počtoch odsúdených osôb.

Elektronická verzia ročenky je dostupná na portáli Štatistického úradu SR TU.