Stĺpiky nemajú na seba pútať pozornosť a vytvárať zbytočné bariéry

849

Verejné priestory a usporiadanie ich prvkov má byť v prvom rade prívetivé pre chodcov a tiež ďalších užívateľov. To znamená umožniť bezproblémové užívanie verejného priestoru a čo najmenej zasahovať do jeho atraktivity.

V rámci Manuálu verejných priestorov, vytvoril Metropolitný inštitút Bratislavy aj základné princípy a štandardy. Pri stĺpikoch si viete pozrieť dobré a zlé príklady, najdôležitejšie zásady na ktoré treba myslieť pri osádzaní stĺpikov a aj modelové situácie, ktoré najlepšie priblížia, ako umiestniť stĺpiky vo verejnom priestore tak, aby nevytvárali bariéru a spĺňali svoj účel čo najefektívnejšie.

V Bratislave vieme nájsť rôzne prípady, kde na jednom mieste sú až štyri rôzne druhy stĺpikov, situácie, kde stĺpiky vytvárajú bariéry a zmenšujú plochy chodníkov alebo riešenia, ktoré zasahujú do trávnatej plochy.

Zdroj: MIB