Stredná odborná škola beauty služieb pozýva na deň otvorených dverí

2230

Škola s najdlhšou tradíciou vo výchove a vzdelávaní v oblasti služieb na Slovensku pozýva žiakov deviatych ročníkov, záujemcov o  štúdium, rodičov, výchovných poradcov, odbornú a laickú verejnosť dňa 10. decembra  2019 v čase od 10:00 do 17:00 hod. na Deň otvorených dverí s ukážkami prác žiakov a prehliadkou odborných pracovísk.

  • 4-ročného študijného odboru 6362 M kozmetička a vizážistka
  • 3-ročných učebných odborov 6456 H kaderník, 6462 H  barbier  a  6452 H fotograf.

Stredná odborná škola beauty služieb, Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb Račianska 105, 831 02   Bratislava.