Stredná odborná škola beauty služieb Račianska ponúka vzdelanie v odboroch kaderník, barbier a fotograf (VIDEO)

1935

Prvá podoba dnešnej školy bola založená v roku 1958 s názvom Učňovská škola. Nemala presne špecifikované zameranie. Učilo sa tu viacero učebných odborov, napríklad mäsiari, knihári, kníhkupci, predavači, holiči a kaderníčky. Patrí medzi školu s najdlhšou tradíciou vo výchove a vzdelávaní v oblasti služieb na Slovensku. Postupom času sa škola vyprofilovala na Strednú odbornú školu beauty služieb.

Stredná odborná škola beauty služieb Račianska ponúka vzdelanie v trojročných odboroch kaderník, barbier a fotograf, ktoré štúdium ukončuje výučným listom. Je možné pokračovať na dvojročnom nadstavbovom štúdiu, ukončenom maturitnou skúškou – vlasová kozmetika (kaderník, barbier) a podnikanie v remeslách a službách (fotograf).

Štvorročný odbor kozmetička a vizážistka sa končí maturitnou skúškou. Tiež disponuje dvojročným pomaturitným štúdiom. Počas štúdia sa žiaci aktívne zúčastňujú súťaží, nadobúdajú skúsenosti a rozvíjajú svoj talent. Škola je zapojená do duálneho vzdelávania a Švajčiarsko-Slovenského projektu ktorý sa tiež sústreďuje na niekoľko školení.

Škola sa tiež zapojila do projektu Bratislavského samosprávneho kraja Stredná pre mňa, kde zvíťazila koncert slovenského rapera Kaliho, ktorý sa uskutočnil v júni 2019 v areáli školy.

Viac informácií o škole nájdete na stránke školy TU.

Zdroj: SOŠ beauty služieb