Úvod Stredná pre mňa Stredné školy

Stredné školy

Stredné školy zoradené podľa abecedy

Názov školyInternetová stránka
GYMNÁZIUM ALBERTA EINSTEINA, Einsteinova 35, BratislavaPrejsť na web
GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA, Lichnerova 69, SenecPrejsť na web
GYMNÁZIUM IVANA HORVÁTHA, Ivana Horvátha 14, BratislavaPrejsť na web
GYMNÁZIUM JÁNA PAPÁNKA, Vazovova 6, BratislavaPrejsť na web
GYMNÁZIUM KAROLA ŠTÚRA, Námestie Slobody 5, ModraPrejsť na web
GYMNÁZIUM LADISLAVA NOVOMESKÉHO, Tomášikova 2, BratislavaPrejsť na web
GYMNÁZIUM, Grösslingova 18, BratislavaPrejsť na web
GYMNÁZIUM, Hubeného 23, BratislavaPrejsť na web
Spojená škola, Pankúchova 6, BratislavaPrejsť na web
GYMNÁZIUM, Senecká 2, PezinokPrejsť na web
GYMNÁZIUM, Ulica 1. mája 8, MalackyPrejsť na web
HOTELOVÁ AKADÉMIA, Mikovíniho 1, BratislavaPrejsť na web
KONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, BratislavaPrejsť na web
OBCHODNÁ AKADÉMIA, Dudova 4, BratislavaPrejsť na web
OBCHODNÁ AKADÉMIA, Myslenická 1, PezinokPrejsť na web
OBCHODNÁ AKADÉMIA, Nevädzová 3, BratislavaPrejsť na web
OBCHODNÁ AKADÉMIA, Račianska 107, BratislavaPrejsť na web
SPOJENÁ ŠKOLA, Bratislavská 44, MalinovoPrejsť na web
SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 30, Ivanka pri DunajiPrejsť na web
SPOJENÁ ŠKOLA, Tokajícka 24, BratislavaPrejsť na web
SPOJENÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM, Lichnerova 71, SenecPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ A PODNIKANIA, Kysucká 14, SenecPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA BEAUTY SLUŽIEB, Račianska 105, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, Kvačalova 20, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Rybničná 59, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A HOTELOVÝCH SLUŽIEB, Farského 9, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU, Na pántoch 9, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA CHEMICKÁ, Vlčie hrdlo 50, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, Hlinícka 1, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KADERNÍCTVA A VIZÁŽISTIKY, Svätoplukova 2, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA MASMEDIÁLNYCH A INFORMAČNÝCH ŠTÚDIÍ, Kadnárová 7, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB SAMUELA JURKOVIČA, Sklenárova 1, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, Bullova 2, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, Sokolská 6, ModraPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, Strečnianska 20, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYGRAFICKÁ, Račianska 190, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, Vranovská 4, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNOLÓGIÍ A REMESIEL, Ivanská cesta 21, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA VINÁRSKO-OVOCINÁRSKA, Kostolná 3, ModraPrejsť na web
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA A SLUŽIEB, Myslenická 1, PezinokPrejsť na web
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, Kvačalova 20, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Hálova 16, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Ulica Karola Adlera 5, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Zochova 9, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ A GEODETICKÁ, Drieňová 35, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA, Fajnorovo nábrežie 5, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, Strečnianska 20, BratislavaPrejsť na web
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, Záhradnícka 44, BratislavaPrejsť na web
ŠKOLA PRE MIMORIADNE NADANÉ DETI A GYMNÁZIUM, Teplická 7, Skalická 1, BratislavaPrejsť na web
ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU, Sklenárova 7, BratislavaPrejsť na web
ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU JOSEFA VYDRU, Dúbravská cesta 11, BratislavaPrejsť na web
Spojená škola, Ostredková 10, BratislavaPrejsť na web
TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM EVY JACZOVEJ, Gorazdova 20, BratislavaPrejsť na web
ZÁKLADNÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM, Dunajská 13, BratislavaPrejsť na web