Stretnutie stážistov regionálnych zastúpení

372

17. mája 2018  sa v Kancelárii BSK v Bruseli konalo stretnutie stážistov z  regionálnych zastúpení pôsobiacich v Bruseli. Stretnutie pripravili stážisti BSK, ktorí v kancelárii stážujú prostredníctvom programu Erasmus+. Podujatie malo za cieľ spoznať stážistov z ostatných regiónov, nadviazať nové kontakty, ako aj zviditeľniť Slovensko, Bratislavský kraj a aj samotnú Kanceláriu BSK v Bruseli. Na stretnutí sa zúčastnilo okolo 50 mladých ľudí z viac ako 20 regiónov EÚ a 13 členských štátov EÚ. Pre stážistov bol pripravený vedomostný kvíz s otázkami zameranými na kultúru a pamiatky z regiónov EÚ, ale aj všeobecnými vedomostnými otázkami o EÚ. 

S niektorými stážistami sme sa rozprávali o ich pôsobení v Bruseli a aké sú ich ďalšie plány. 24 ročná Sofia zo Švédska je v Bruseli na 5 mesačnej stáži v regionálnom zastúpení stredných regiónov Švédska. Keďže stážistov zo Švédska je v Bruseli skutočne veľa, založili si svoju vlastnú organizáciu Mini-Reg, prostredníctvom ktorej sa stretávajú a organizujú rôzne podujatia a výlety po Belgicku. Po ukončení svojej stáže sa Sofia plánuje vrátiť naspäť do Švédska a pokračovať vo svojom štúdiu. Jakob,  ktorý je momentálne na 3-mesačnej stáži v zastúpení regiónu  Bádensko-Württembersko, je v Bruseli zatiaľ nováčikom. Momentálne mu končí 2 týždeň stáže od jeho príchodu. Prvé pocity z Bruselu sú však zatiaľ najmä pozitívne, preto by chcel aj po ukončení svojej aktuálnej stáži v Bruseli ostať a venovať sa environmentálnej politike. Tomáš z Plzenského kraja, je v Bruseli už 5 mesiacov a na stáži sa venuje hlavne monitoringu webov európskych inštitúcií a príprave reportov. Po stáži sa Tomáš chystá na leto do Spojených štátov, a neskôr sa vracia dokončiť štúdium na Západočeskej univerzite. 

Natália a Richard sú stážisti v kancelárii BSK v Bruseli a celé podujatie sami pripravili. 

Richard sa vyjadril: „Do kancelárie BSK v Bruseli som nastúpil začiatkom marca, a koniec stáže bude v polovici júla. Ako študent na bruselskej univerzite ULB som chcel získať aj nejakú prax v inštitúciách zaoberajúcich sa EÚ. Regionálne zastúpenie sa zaoberá viacerými politikami EÚ, ktoré aj mňa zaujímali, a preto som sa rozhodol pre túto stáž. Okrem iného som vďaka ľuďom z kancelárie spoznal aj ľudí zo slovenskej komunity v Bruseli.“

Richard momentálne končí magisterské štúdium a rád by si vyskúšal aj nejakú stáž v rámci inštitúcií EÚ. Popritom by sa chce viac zaoberať niektorými konkrétnymi politikami EÚ a rozšíriť si v tomto obore svoje znalosti. „Vďaka stáži v kancelárií BSK som sa naučil ako funguje zastupovanie regiónov na európskej úrovni a ako prebiehajú procesy v tvorbe jednotlivých politík. V prvom rade sa počas mojej stáže vypracovával návrh nového finančného rámca, ktorý sme podrobne sledovali, a takisto ma napĺňali aj niektoré analytické úlohy spojené s Európskym Semestrom. Keďže som mal počas môjho štúdia predmety zamerané na tieto oblasti, vďaka stáži som si mohol rozšíriť svoje vedomosti aj z praktickej perspektívy.“

Natália začala stáž v kancelárii vo februári 2018 a končí v júni. „O stáž som sa uchádzala najmä preto, že som chcela získať prax vo svojom obore (študujem Európske štúdiá) a kancelária BSK mi prišla ako vhodná skúsenosť, taktiež som poznala ľudí, ktorí tu absolvovali stáž predo mnou a na základe ich pozitívneho odporúčania som sa rozhodla prihlásiť.“ Natália uviedla, že po  návrate z Bruselu sa sústredí najmä na písanie diplomovej práce a dokončenie magisterského štúdia. Doplnila: „Rada by sa však vrátila ešte aj do Bruselu na ďalšiu stáž, či už v jednej z európskych inštitúciách, alebo prípadne aj v nejakej NGO zameranej na regionálnu politiku. Stáž mi najmä otvorila dvere do fungovania regionálnej politiky v EÚ, ako aj do fungovania samotného regionálneho zastúpenia v Bruseli. Vďaka stáži som mala možnosť navštíviť viaceré európske inštitúcie, ako aj príležitosť vyskúšať si život v Bruseli. Počas svojho pôsobenia v kancelárii som si tiež vyberala tému diplomovej práci, kde som sa rozhodla písať práve o jednej z tém, ktorým som sa v kancelárii venovala – konceptu Smart Cities.“