Stretnutie zahraničných učiteľov a žiakov na SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava v rámci medzinárodného projektu ERASMUS+

1103

V rámci medzinárodného programu Erasmus+ pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy, Kľúčová akcia KA201 Strategické partnerstvá škôl, bol Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave schválený grant na školské roky 2018/2019 a 2019/2020 na realizáciu projektu pod názvom The Castles on the Danube – our linking heritage (Hrady na Dunaji – dedičstvo, ktoré nás spája). Koordinátorom projektu je bulharská škola, partnermi sú školy z Rakúska, Chorvátska, Srbska a Rumunska.

V pondelok 7. októbra 2019 sa začína týždenné projektové stretnutie v Bratislave, meste na Dunaji – v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej. Počas týždenného projektového stretnutia budú zmiešané medzinárodné tímy žiakov budú objavovať hrady na Dunaji v Bratislave a jej blízkom okolí. Učitelia pre žiakov pripravili rôzne tvorivé aktivity, súťaže, exkurzie a vyvrcholením projektového stretnutia bude happening na hrade Červený Kameň.