Stromoradie na Palackého dostane pomenovanie Alej Márie Terézie

854
Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy
Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy

Stromoradie na Palackého ulici v bratislavskom Starom Meste pri Základnej škole Matky Alexie dostane pomenovanie Alej Márie Terézie. Tabuľku s pomenovaním odhalia v stredu za účasti arcivojvodu Karla von Habsburg, vnuka posledného rakúskeho cisára Karola I. a priameho potomka Márie Terézie v ôsmej generácii.

Lokálne pomenovanie tejto aleje schválili koncom júna staromestskí miestni poslanci. Mestská časť takto reaguje aj na petíciu obyvateľov, ktorí si panovníčku chceli pripomenúť pomenovaním verejného priestranstva. Návrh, aby sa časť územia Eugena Suchoňa a časti Palackého ulice premenovala na Námestie Márie Terézie síce miestni poslanci odobrili, v bratislavskom mestskom zastupiteľstve však dostatočnú podporu nenašiel.

Pomenovanie miesta pri základnej škole po Márii Terézii nie je pritom náhodné. Kláštor a dievčenskú školu Notre Dame navštívila panovníčka štyrikrát. Pri otvorení v roku 1754 prišla aj s manželom Františkom Lotrinským. Návštevu zopakovala v rokoch 1766 a 1773, v roku 1775 bola cisárovná prítomná na skúške žiačok. Jej blízky vzťah ku škole naznačuje aj obsah 17 listov, ktoré sa zachovali a sú uložené v Archíve mesta Bratislavy.

Dievčenská škola Notre Dame bola rozdelená na dve časti. Vonkajšia bola ľudovou všeobecnou školou pre dievčatá, vnútorná súkromnou internátnou školou pre šľachtické dievčatá. V rokoch 1747 – 1780 školu navštevovalo 650 žiačok zo šľachtických rodín. Boli to prevažne 6 až 15-ročné dievčatá pochádzajúce z rôznych častí habsburskej monarchie, ale aj z iných európskych štátov. Kanonisky postupne zriadili rozsiahly dievčenský vzdelávací ústav, v ktorom sa mohli vzdelávať aj neurodzené dievčatá. Bratislava ako hlavné mesto nemá zatiaľ žiadny verejný priestor, ktorý by bol pomenovaný po Márii Terézii. Od roku 1563 do roku 1830 bolo pritom v Bratislave korunovaných 18 uhorských kráľov z rodu Habsburgovcov vrátane Márie Terézie.

Zdroj: TASR