STU a UK úplne uzatvárajú internáty pre domácich študentov

1892

Rektori UK a STU rozhodli úplne uzatvoriť vysokoškolské internáty od piatka 13. 3. 2020 od 10.00 hod. Opatrenie platí pre slovenských študentov. Na internátoch môžu ostať len zahraniční študenti.  

V prvom rade by sme sa chceli poďakovať všetkým študentom, ktorí rešpektovali našu výzvu a už cez víkend opustili internáty. Naši študenti svojím zodpovedným prístupom výrazne znížili riziko nekontrolovateľného šírenia nákazy.

V tejto chvíli už na internátoch ostalo len zhruba 10 % študentov, v prevažnej väčšine zahraničných. Pre internáty je však čoraz ťažšie zabezpečiť bezpečnú prevádzku: na trhu nie sú k dispozícii dezinfekčné a ochranné prostriedky a stúpa počet zamestnancov, ktorí museli ostať doma z dôvodu uzatvorenia základných a materských škôl alebo sú v dobrovoľnej karanténe.

Našim hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu zdravia študentov. Preto sme na základe analýzy aktuálnych informácií a po konzultácii s relevantnými expertnými autoritami rozhodli o úplnom uzatvorení internátov.

Žiadame všetkých slovenských študentov, aby do piatka 13. 3. 2020 do 10.00 hod. opustili ubytovacie zariadenia. Na internátoch môžu ostať len zahraniční študenti. Slovenskí študenti v prípadoch hodných osobitného zreteľa môžu individuálne kontaktovať riaditeľa internátu a požiadať o mimoriadnu výnimku. Akékoľvek návštevy sú naďalej prísne zakázané.

Zdroj: Tlačová správa – stuba.sk