Študenti budú ovplyvňovať dianie na školách. Čakajú ich voľby do žiackych školských rád

531

V tomto období čaká študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja volebné obdobie. Žiaci si spomedzi seba vyberú svojich zástupcov, ktorí budú hájiť ich záujmy, presadzovať nové nápady a navrhovať zlepšenia prostredníctvom žiackej školskej rady.

Žiacke školské rady sú vytvorené ako nástroj participácie mladých. Sú veľmi dôležité, lebo napomáhajú k posilňovaniu občianskych kompetencií žiakov a vytvárajú priestor k ich vzájomnej interakcii. V neposlednom rade tak prispievajú k budovaniu záujmovej komunity a podporujú aj osobnostný rozvoj študentov. Aj vďaka nim majú žiaci ovplyvniť život na škole.

Na pôde Obchodnej akadémie na Račianskej ulici žiaci absolvovali sieťovacie stretnutie. Vzájomne si tu odovzdali skúsenosti z realizáciou školských volieb, lebo v mnohých školách žiacke školské rady fungujú prirodzene na výbornú.

Osvedčené postupy, ale aj tie, ktoré sa nestretli so želaným úspechom, toto všetko bolo predmetom vzájomných diskusií. Žiaci objavili skryté možnosti a nápady, ako by vedeli pritiahnuť pozornosť spolužiakov či motivovať ich k spolupráci.

Po skupinových diskusiách žiaci absolvovali workshop. V jednotlivých tematicky zameraných skupinách sa kreativite medze nekládli. Výstupom bol zásobník nápadov a nástrojov, ktoré si všetci zúčastnení odnášali pre svojich spolužiakov do vlastných škôl. Príležitosť pre využitie nadobudnutých poznatkov sa blíži. Držíme našim žiakom palce, aby nadchádzajúce voľby do žiackych školských rád boli úspešné.

Na organizácii podujatia sa spoločne podieľal Bratislavský samosprávny kraj a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.