Súťaž na predĺženie električky v Petržalke vyhrala firma s ponukou vyše 74,5 milióna eur

825

Vyhodnocovanie predložených ponúk v súťaži na predĺženie električkovej trate v bratislavskej Petržalke v úseku od Bosákovej po Janíkov dvor bolo ukončené.  Najnižšiu cenovú ponuku za 74,5 milióna eur bez DPH predložila skupina dodávateľov Združenie NS MHD Petržalka. V najbližších týždňoch sa budú konať povinné kontroly Úradom pre verejné obstarávanie. Ak bude všetko v poriadku, hlavné mesto podpíše s vysúťaženým zhotoviteľom zmluvu o diele a začne sa výstavba druhej etapy električkovej trate v Petržalke. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Súťažilo osem firiem

Víťaznú ponuku predložila skupina dodávateľov s názvom Združenie NS MHD Petržalka, kde hlavným členom je Aldesa Construcciones Polska a ostatnými členmi sú Aldesa Construcciones S.A., CEDIS a HANT BA. „Ponúknutá cena je v hodnote 74.585.993,96 eura bez DPH,“ spresnila Rajčanová.

Druhú najnižšiu cenovú ponuku predložilo Združenie ICM-DUHA (hlavným členom je ICM S.p.A.) v hodnote 79.778.540,87 eura bez DPH. Tretiu najnižšiu cenovú ponuku predložilo Združenie Električka (hlavným členom je spoločnosť PORR) v hodnote 82.135.250,73 eura bez DPH. Do verejného obstarávania sa zapojilo ešte ďalších päť uchádzačov.

„Aktuálne začína plynúť lehota na podanie námietky voči výberu víťazného uchádzača. V prípade, že nikto z neúspešných uchádzačov námietku v lehote nepodá, bude nasledovať kontrola procesu výberu zhotoviteľa na ÚVO. Ak bude podaná námietka a bude jej vyhovené, opakuje sa napríklad časť vyhodnotenia predložených ponúk,“ spresnila Rajčanová. Po úspešnej kontrole bude nasledovať podpis zmluvy o diele s vysúťaženým zhotoviteľom a spustenie výstavby.

Stavba by mala byť ukončená do konca roka 2023

Kompletná stavba predĺženia električkovej trate by podľa doterajších vyjadrení magistrátu mala byť ukončená do konca roka 2023. Predpokladaná hodnota zákazky bola 90.567.150 eur bez DPH, pričom väčšina finančných prostriedkov na jej realizáciu bude hlavnému mestu poskytnutá z fondov Európskej únie v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené 20. októbra minulého roka. Výstavba trate sa podľa júnového vyjadrenia primátora Bratislavy Matúša Valla začne v lepšom prípade na jeseň tohto roka, v horšom prípade v januári či vo februári 2022.

Budúca električková trať v Petržalke bude nadväzovať na jej prvú etapu Jesenského – Jungmannova, v rámci ktorej sa kompletne rekonštruoval aj Starý most. Trasa je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke zhruba 4,2 kilometra a je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. Súčasťou zákazky sú aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami, preložky všetkých vedení a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí, a úpravy koryta Chorvátskeho ramena. Trať má navrhnutých sedem zastávok.

Zdroj: TASR