Súťaž návrhov na plaváreň i obnovu štadióna v Ružinove pozná víťaza

827

Architektonická súťaž na projekt novej plavárne a s ňou súvisiacu prestavbu existujúceho Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove pozná víťaza. Spomedzi štyroch návrhov ho vybrala porota zložená z architektov, odborníkov na dopravu, bazénové technológie i technológie zimných štadiónov. Víťazom sa stal návrh architekta Františka Kalesného a kolektívu.

„Ďalší postup mestskej časti je taký, že bude rokovacie konanie s víťazným uchádzačom. Oslovíme ho na dopracovanie projektu do podrobnosti štúdie a následne dokumentácie pre územné rozhodnutie,“ uviedla Alexandra Szökeová, vedúca odboru územného plánu a dopravy miestneho úradu. Súťaž vyhlásila mestská časť koncom minulého roka. Za ideálne miesto na umiestnenie chýbajúcej plavárne považuje miesto vedľa zimného štadióna pri Štrkoveckom jazere. Ideálne je to podľa samosprávy aj z hľadiska energetiky, pretože zimný štadión produkuje značné množstvo odpadového tepla, ktoré sa dá použiť pri vykurovaní bazéna a plavárne.

Vyhlasovateľ súťaže požadoval od súťažiacich návrh komplexného športovo-rekreačného areálu s celoročným fungovaním. Predmetom súťaže návrhov bolo komplexné riešenie novej ružinovskej plavárne, rekonštrukcia hlavnej haly zimného štadióna, rekonštrukcia a prestavba tréningovej haly, dostavba tretej ľadovej plochy, fitnescentra a návrh nového ubytovacieho zariadenia. Mestská časť Ružinov s viac ako 80.000 obyvateľmi nedisponuje plavárňou, ktorá by slúžila profesionálnym športovcom, zároveň však aj širšej verejnosti na rekreačné účely. Na organizáciu súťaže a zhotovenie projektovej dokumentácie prispela mestskej časti vláda SR grantom 600.000 eur.

Všetky súťažné návrhy sú zverejnené na webovej stránke www.ruzinov.sk.

Zdroj: TASR