Takmer 100-ročná história trate

909

Po prevrate a vzniku novej Československej republiky v roku 1918 bolo potrebné prepojiť Slovensko s Českom. Jednou z možností bolo prepojenie železničné. Nebola to ľahká úloha, nakoľko hranicu tvorí hornatý terén a bolo potrebné vybrať tie najlepšie varianty. Jednou z nich bola aj trať Veselí nad Moravou – Myjava – Nové Mesto nad Váhom. Stavba tejto trate bola ustanovená zákonom č. 235 sb. Z. a n. z 30. marca 1920 o stavbe nových dráh na štátne náklady.

Po technických revíziách a technicko-policajných skúškach boli do prevádzky dávané postupne jednotlivé časti trate. Prvým bol úsek Veselí nad Moravou – Lipov, ktorý sa dal do prevádzky 19. 7. 1927. Ďalším úsekom, ktorý bol daný do prevádzky bol úsek Lipov – Myjava, 8. 12. 1927. Pri otvorení trate boli aj malé slávnosti na jednotlivých staniciach. Stanice boli vyzdobené a prvý vlak čakali obyvatelia obcí. Väčšia slávnosť bola na stanici Myjava.

Na historickej fotografii vidíte zahájenie prevádzky na prvej časti – minister železníc Najman pózuje pri pamätníku Tunela M. R. Štefánika.

Zdroj: Železnice SR; Snímka: Archív ŽSR