Takto pokračuje výstavba električkovej trate v Petržalke. Február 2024 (FOTO+VIDEO)

943
Montáž koľají na Jantárovej ceste
Montáž koľají na Jantárovej ceste

Výstavba druhej etapy električkovej trate v Bratislave, ktorá spája Petržalku s ľavým brehom Dunaja, predstavuje jeden z kľúčových dopravných projektov v hlavnom meste. Táto etapa rozširuje existujúcu sieť o 3,9 km novej trate od konečnej stanice Jungmannova až po Janíkov dvor. Súčasťou projektu je aj úprava 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu a výstavba slučkového obratiska pri Janíkovom dvore, ktoré umožní flexibilnejšie nasadenie jednosmerných električiek. K tomu pribudne aj menšie depo pre dennú kontrolu vozidiel.

Projekt zahŕňa výstavbu štyroch nových mostných objektov vrátane združeného mostu pre cestnú aj električkovú dopravu na Rusovskej ceste a mostu pre električkovú dopravu ponad Chorvátske rameno. Bude tiež rekonštruovaný existujúci most na Panónskej ceste a vybudované nové rampy pre lepšie prepojenie zastávok autobusov a električiek. Na trase pribudne 6 kilometrov segregovanej cyklotrasy a 33 zastávkových prístreškov.

Prvá etapa električkovej trate, ktorá spája Šafárikovo námestie cez Dunaj po Jungmannovu ulicu, už predstavila značné zlepšenie v dopravnej infraštruktúre a pohodlí pre obyvateľov Bratislavy. Druhá etapa je logickým pokračovaním tohto úsilia o zlepšenie verejnej dopravy v hlavnom meste Slovenska.

Na združenom moste pri Rusovskej ceste sa viaže mostná výstuž a realizuje debnenie. V úseku Bosákova – Romanova prebiehajú výkopové práce a statické skúšky pre budúcu cyklotrasu. Pokračuje ukladanie koľajníc od Pajštúnskej v smere na Janíkov dvor, prebieha ukladanie armatúry a jej následná betonáž s uchytávacím systémom a koľajnicami. Na Jantárovej ceste, na križovatkách Betliarska a Lietavská, sa kladú obrubníky, ochranné potrubie a základy pre cestnú svetelnú signalizáciu. Prebieha tiež búranie a rezanie stien nedostavaného metra pod nadjazdom Panónska. Na konci trate, v časti Janíkov dvor, sa realizujú preložky slaboprúdových vedení a ochrany káblov, kanalizačná a vodovodná prípojka do meniarne Panónska, kompletáže elektroinštalácií a osvetlenia do oboch meniarní aj budovy zázemia pre vodičov. Na hale dennej kontroly a ošetrenia sa realizuje oceľová konštrukcia, opláštenie, výmena podložia, spevnené plochy, kanalizácia a vodovodná prípojka.