Takto pokračuje výstavba električkovej trate v Petržalke (FOTO+VIDEO)

4749
Výstavba električkovej trate v Pe tržalke (marec 2023)
Jantárová cesta

Výstavba predĺženia električkovej trate od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po zastávku Janíkov dvor je jedným z najväčších dopravných projektov v Bratislave za posledné roky. Zásadnú zmenu v cestovaní prinesie 3,9 km novej trate, ktorá rozšíri kapacitnú verejnú hromadnú dopravu naprieč Petržalkou a efektívnejšie prepojí najväčšie slovenské sídlisko s centrom mesta.

Pozrite si video:

Čo je na stavbe nového?

  • Na Kutlíkovej ulici je vo výstavbe nové štvorprúdové cestné premostenie Chorvátskeho ramena. Bezpečnejšie a logickejšie ako súčasný “lievik”. Tu realizuje zhotoviteľ veľkopriemerové pilóty, ktoré budú súčasťou základov nového mosta. Bezprostredne po vyhotovení vrtu prebehne uloženie betonárskej výstuže a samotná betonáž pilót.
  • Za zastávkou Jungmannova sa postupne pracuje na odstraňovaní násypu pôvodnej komunikácie a premostenia Chorvátskeho ramena na Rusovskej ceste, čomu predchádzalo zložité odstraňovanie pôvodných inžinierských sietí.
  • Pokračujú tiež práce na mostných objektoch. Na moste pri Pápežskej lúke bude pokračovať armovanie a betonáž podpier.
  • Prebiehajú zemné práce na násypoch pod električkovou traťou.
  • Začínajú sa práce na stavebnej častí meniarní, ktoré budú slúžiť na napájanie trolejových vedení elektrickým prúdom.

Fotogaléria:

Aktualizované 19.3.2023, Foto a video: Michal Feik, Zdroj informácií: petrzalskaelektricka.sk