Takto pokračujú práce na petržalskej električke

1066

Na križovatke Jantárovej a Rusovskej cesty, za zastávkou Jungmannova buduje hlavné mesto Bratislava tzv. bypass, čiže obchádzkovú trasu, na ktorú bude odklonená doprava počas výstavby nového mosta cez Chorvátske rameno pre električky. „Už teraz budujeme základy tohto mosta a tiež pracujeme na výstavbe križovatky. Začíname tiež s násypom spodku samotného telesa električkovej trate. Zároveň tu v týchto dňoch prebieha prekládka jedného z najväčších telekomunikačných uzlov na Slovensku,“ približuje mesto na sociálnej sieti.

Neďaleko Námestia Jána Pavla II., pri Kostole sv. rodiny, zhotoviteľ buduje ďalší mostný objekt pre električku a prebieha tu aj veľká prekládka inžinierskych sietí.

Na budúcom obratisku električiek pokračujú búracie práce na depe Janíkov dvor. Materiál zhotoviteľ zrecykluje a využije na stavbe v budúcnosti.

Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR