Takto sa varí v nových kuchyniach v petržalských školách

1034

Petržalka vybavila jedálne vo vybraných základných a materských školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti novým zariadením, aby zabezpečila čo najefektívnejšiu prípravu stravy pre deti a žiakov a uľahčila prácu personálu v kuchyni.

Jednou z najdôležitejších priorít mestskej časti je oblasť školstva, s ktorým súvisí aj stravovanie v školských jedálňach. Už na jar realizovala petržalská samospráva ich dôkladnú kontrolu vo všetkých základných a materských školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Rekonštrukciu väčšieho rozsahu podstúpila kuchyňa v ZŠ Holíčska 50, kde boli v havarijnom stave podlahy, ventilácia aj celkové technologické vybavenie kuchyne.

Ďalším krokom mestskej časti je postupne riešiť zdravé stravovanie v školách a škôlkach, zabezpečiť stoly a stoličky v jedálňach a podľa dostupnosti financií rekonštruovať aj ostatné kuchyne v základných škôl aj materských škôl.

Zdroj: Petržalka