Takto sme rekonštruovali kaštieľ v Čunove. Pozrite si video

3699
Kaštieľ Čunovo

Desaťročia chátral. Už aj tí najväčší optimisti postupne prestávali veriť, že ho ešte niekto niekedy zachráni. Podaril sa nám však malý veľký zázrak. Vzácny kaštieľ v Čunove sme nielenže komplexne zrekonštruovali, ale vdýchneme mu aj dušu. Premeníme ho na unikátne ekocentrum.

Ako môžete vidieť vo videu, kultúrnu pamiatku sme zrekonštruovali doslova od pivnice až po strechu. Boli to dlhé mesiace príprav a dva roky intenzívnych stavebných prác.

Výsledok je doslova očarujúci. Napokon, posúďte sami:

„Schátraný čunovský kaštieľ zmeníme na moderné ekocentrum. Zrekonštruovali sme nielen kaštieľ, ale aj priľahlú záhradu, ktoré spoločne vytvoria priestor pre environmentálne vzdelávanie, výchovu a osvetu detí, mládeže i širokej verejnosti spolu so zázemím pre organizácie ochrany prírody, cezhraničného turizmu a ekoturizmu. V Bratislavskom kraji existuje niekoľko menších enviromentálnych centier, ale jedno ucelené s nadnárodnou úrovňou tu absentovalo. Ekocentrum tak bude unikátnym pilotným projektom v regióne,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba. Podčiarkol, že to všetko sa udialo aj vďaka spolupráci slovenských, rakúskych a maďarských partnerov v rámci cezhraničných projektov Ecoregion SKAT a Ecoregion SKHU. Podporené boli z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

„Čunovské Ekocentrum sa stane hlavným koordinátorom environmentálno-vzdelávacích centier v kraji, ktorým bude poskytovať metodickú podporu pre všetkých relevantných aktérov. Našou snahou je vytvoriť moderný región s vysokou kvalitou života a životného prostredia v spolupráci s mestami, obcami, so socioekonomickými a zahraničnými partnermi a to inovatívnym a udržateľným spôsobom. Vďaka spoločnej iniciatíve sa nám podarilo vybudovať infraštruktúru pre ekoturizmus a environmentálne vzdelávanie, ktoré sú v dnešnej dobe klimatickej krízy a zvyšujúceho sa tlaku na životné prostredie veľmi dôležité,“ povedala riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Enviromentálno-vzdelávacie centrum bude mať nadnárodný charakter a slúžiť bude tak odborníkom, školám, žiakom, ako aj širokej verejnosti všetkých vekových kategórií. V budove kaštieľa vznikne interaktívna expozícia zameraná na rôzne oblasti prírodného dedičstva regiónu ako sú Delta Dunaja či Lužné lesy. Vnútri budú tvorivé dielne a multifunkčná sála. V záhrade zase umiestnené rôzne zážitkové a interaktívne prvky ako biotopové jazierko schopné samočistenia, vtáčie hniezdo, drevená dráha nad mokraďou, šplhací totem, interaktívna stena, zážitkový chodník „bosou nohou“, ako aj záchranná stanica pre zranené živočíchy. Kaštieľ bude využívať obnoviteľné zdroje energie, ako napr. vykurovanie tepelným čerpadlom. Takisto boli zrealizované adaptačné opatrenia na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy, a to konkrétne zadržiavanie dažďovej vody a jej následné využitie, vodopriepustné plochy, využitie svetlých farieb pre zníženie prehrievania prostredia, vodný prvok na zlepšenie mikroklímy a ochladzovania prostredia. Rovnako sa pri stavebných prácach použil moderný stroj, pomocou ktorého sa zhodnotil stavebný odpad a prebytky zeminy z výkopových a búracích prác v areáli kaštieľa. Práve drvením a následným pretriedením sa zhodnotilo množstvo materiálu, ktoré v značnej miere pokrývalo potreby stavby. „V rámci projektu pripravujeme vzdelávacie programy (denné a pobytové) a exkurzie viazané na okolité územie, prírodu, miestne tradície a ľudské aktivity v krajine. Našim cieľom je sprostredkovanie kvalitného autentického zážitku z poznávania prírody, ako aj lokálnych komunít a ich kultúry a tradícií. Je pre nás nesmierne dôležité, aby produkty, ktoré vytvoríme, mali pozitívny vplyv na miestnu prírodu a komunitu,” dodala Jana Menkynová z DAPHNE – Inštitútu aplikovanej ekológie.