Takto vyzerá zrekonštruovaná križovatka pod Prístavným mostom (FOTO+VIDEO)

4952

Najzložitejšia križovatka v Bratislave. Aj takýto prívlastok môžeme dať križovatke Prievoz, ktorá spája diaľnicu D1 s novovybudovanou rýchlostnou cestou R7. Napájajú sa na ňu ulice Bajkalská, Prístavná a Slovnaftská.

Dôvody prestavby

Mimoúrovňová križovatka (MUK() Prievoz sa nachádza na prevádzkovanej diaľnici D1, prechádzajúcou intravilánom mesta Bratislava. Umiestnená je cca v km 5,5 diaľnice D1 medzi križovatkami Ovsište a Ružinov.

Pôvodné riešenie prepájalo ulice Bajkalská, Slovnaftská a Prístavná s diaľnicou D1 cez okružnú križovatku, odbočovacie a pripojovacie pruhy, ktoré neboli v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami.

Najväčším problémom v zázemí riešenej MUK Prievoz je preťažená (aj do budúcnosti) diaľnica D1. Silná zdrojová-cieľová doprava do jednotlivých okresov mesta je však stále dominantnejšia pri rastúcej intenzite dopravy cez hranice mesta.

Pozrite si video:

Technické riešenie

Účelom rekonštrukcie mimoúrovňovej križovatky Prievoz bolo zosúladenie napojenia diaľnice D1 a priľahlých komunikácií s rýchlostnou cestou R7 v úseku Bratislava (Prievoz) – Bratislava (juh).

Rekonštrukcia križovatky Prievoz zohľadňuje požiadavky dopravného prúdu so zreteľom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v súlade s platnými právnymi predpismi. Doplnenie a skapacitnenie križovatky Prievoz umožní hľadať v ponuke dostupných komunikácií voľnejšie priechodné trasy. Nové riešenie aj napriek tomu, že komplexne nerieši všetky problémy, významne skvalitňuje dopravnú obsluhu širokého územia, čím predpokladane urýchli jeho rozvoj.

Stavba predstavuje kompletnú rekonštrukciu súčasnej križovatky Prievoz. Plocha MÚK je obmedzená existujúcou zástavbou (budovy OBI, areál Doprastavu, železničná trať z ÚNS na Prístavný most) a potrebou zachovania prevádzky na diaľnici D1 bez obmedzenia. Realizované riešenie bolo obmedzené na existujúcu plochu križovatky. Záujmové územie je vymedzené tvarom a plochou existujúcej križovatky vsadenej do zastavaného územia, ako aj pripojením rýchlostnej cesty R7 na Bajkalskú ulicu.

Rekonštrukcia začala v lete 2019 a skončila na jeseň 2021.

Porovnanie križovatky Prievoz 2016 a 2021:

Fotogaléria:

Foto: BSK / Michal Feik