Takto vyzeral návrat detí do škôl v Novom Meste

1026

Prvý jún sa v školách obvykle oslavuje voľnejším a hravým programom veď je Medzinárodný deň detí. Tento rok tomu však je úplne inak a napriek tomu sa sa mnohé deti do školy skutočne tešili.

Približne 70 % novomestských žiakov z prvých až piatych ročníkov zasadlo po takmer trojmesačnej „koronaprestávke“ opäť do lavíc.

Školy sa na ich príchod dôkladne pripravili, priestory sú vydezinfikované, rozvrhy hodín nachystané, všetko prebieha čo najbezpečnejšie a podľa harmonogramov. Jednotlivé ročníky vchádzajú do školy postupne vo vymedzených časových intervaloch, meria sa telesná teplota, v každej lavici sedí jeden žiak.

Bolo skvelé vidieť, že pani učiteľky, vychovávateľky i rodičia súčasnú náročnú situáciu trpezlivo zvládajú a deti idú do tried pomerne plynulo. Nástup do školy prebehol na jednotku. Držme si palce, aby sme to takto zvládali aj po ďalšie dni,“ zhodnotil prvý deň reštartu školského roka starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Zdroj: Nové Mesto