Tento rok sa v Petržalke vysadilo 283 stromov

1156

Stromy sú dôležitou súčasťou života v meste. Mestská časť Petržalka v jesennom období vysadila 82 kusov drevín na rôznych lokalitách.

Ďalej sa vysádzalo v rámci poslaneckých priorít v lokalite Lúky vďaky, kde pribudlo 6 stromov. Na tejto ploche sa od roku 2009 vysádzajú dreviny vždy 17. novembra, na výročie Nežnej revolúcie, venované ľudom kultúrneho a spoločenského života. Zo 6 vysadených drevín boli 4 dreviny ako náhrada za tie, ktoré sa v minulosti neujali. Lipa Dany Hermannovej a dub Petra Jaroša pribudli do zbierky stromov vďaky, a tým aj ukončili výsadbu na tejto lokalite. Do budúcnosti je záujem pokračovať v tradícii vysádzania stromov, ako prejav vďaky, ale už na inej parcele.

Súkromná materská škola Brilliant Stars v rámci projektu „Zasaď strom s Brilliant Stars“, oslovila niekoľko materských a základných škôl, s ponukou spolupráce. Spolu venovali 5 MŠ a ZŠ 28 stromov, zeminu potrebnú na výsadbu a drevené koly na ukotvenie stromov. Výsadbu v areáloch, ktoré sú vo vlastníctve MČ, si zrealizovali svojpomocne oslovené MŠ a ZŠ v spolupráci s učiteľmi, rodičmi a žiakmi.

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v rámci projektu výsadby 10 000 drevín vysadil v katastrálnom území Petržalky 167 stromov.

„Nepriaznivá tohtoročná situácia nedovolila vysadiť všetky dreviny, ktoré malo oddelenie životného prostredia naplánované, a preto sa ich výsadba posúva do roku 2021. Pre zníženie rizika uschnutia drevín po výsadbe, budú v jarnom období aplikované zavlažovacie vaky (212 kusov), ktoré pomôžu stromom k rastu a zvýšia ich šancu na ujatie.“, dodáva vicestarostka Jana Hrehorová.

Mnohé zo zasadených drevín a kríkov boli realizované ako náhradná výsadba za vyrúbanú zeleň. Náhradnú výsadbu sú povinní realizovať žiadatelia o výrub, ktorým je náhradná výsadba určená v rozhodnutí o výrube.

Celkovo bolo v tomto roku na území Petržalky vysadených 283 kusov drevín.

Zdroj: Petržalka