Terasa humanitného centra v Rusovciach získa nový šat

674

Humanitné centrum na Kovácsovej ulici v Rusovciach združuje pod svojou strechou najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. „Stretávajú sa tu klienti Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku, detičky s maminami v rámci Materského centra Kukulienka ako aj naši rusovskí dôchodcovia. K budove patrí aj záhrada, ktorá dáva predpoklady na plnohodnotné trávenie voľného času,“ približuje mestská časť na sociálnej sieti.

Nedostatkom areálu je však terasa, z ktorej bola v rámci dobrovoľníckej akcie Naše mesto v minulom roku odstránená poškodená dlažba terasy a túto je treba nahradiť novou.

Vďaka Nadácii mesta Bratislavy v rámci výzvy “Funkčnejšie verejné priestory” získala Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku finančné prostriedky na vytvorenie novej terasy. Táto po ukončení prác na jeseň začne slúžiť všetkým a komunitný život v Humanitnom centre tak naberie nový rozmer a možnosti.

Zdroj: Mestská časť Bratislava-Rusovce