Terasa na Holíčskej v Petržalke má nové schodisko

1538

Začiatkom februára zabezpečila mestská časť výmenu exteriérového oceľového schodiska na terasu pri bytovom dome Holíčska 1. Nosná konštrukcia pôvodného schodiska bola z dôvodu značnej korózie v havarijnom stave a musela byť bezodkladne podopretá drevenými dočasnými podperami. Výmena schodiska za nové oceľové schodisko, kompletne povrchovo upravené žiarovým pozinkovaním, si vyžiadala náklady takmer 11 000 eur.