Terasa v Petržalke pri škôlke na Jankolovej sa dočkala rekonštrukcie

1537

Havarijný stav terasy pri materskej škole na Jankolovej ulici v Petržalke je už minulosťou vďaka rekonštrukcii, ktorá vzišla zo spolupráce Mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Okrem terasy prešli obnovou aj jej oporné stĺpy, prístupová rampa a realizovala sa výstavba bočného oceľového schodiska v celkovej sume 177 739 eur.

Vyriešenie dlhodobo nevyhovujúceho stavu terasy pri MŠ Jankolova 8 bolo jednou z hlavných priorít mestskej časti, ktorá má materskú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Cez strop terasy zatekalo a hrozilo jeho zrútenie. Havarijný stav terasy ohrozoval aj rehabilitačné zariadenie Reocentrum sídliace vo vedľajšej budove, ktorú spravuje BSK.

„Som rád, že po rokovaní s Bratislavským samosprávnym krajom sa nám podarilo dohodnúť na spolufinancovaní rekonštrukcie terasy, ktorá bola v zlom technickom stave a predstavovala bezpečnostné riziko,“ skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka. Rekonštrukčné práce zahŕňali aj demontáž bočnej poškodenej terasy s príjazdovou rampou. 

Župa aj metská časť prispeli rovným dielom

„Oprava terasy pri materskej škole je príkladom dobrej spolupráce Bratislavskej župy a mestskej časti Bratislava-Petržalka. Ide o materskú školu, ktorá bola prvou dostavanou škôlkou na sídlisku Ovsište a do užívania bolo odovzdaná v roku 1978. Je teda pochopiteľné, že sa pod jej technický stav podpísal už aj zub času. Stavebné úpravy v celkovej sume za viac ako 177-tisíc eur rovným dielom financovala župa a mestská časť,“ uviedol bratislavský župan Juraj Droba. 

Okrem rekonštrukcie terasy s rampou došlo aj k vybudovaniu úplne nového oceľového schodiska, ktoré vedie k bytu v budove spravovanej BSK. „Pevne verím, že sme rekonštrukciou terasy zvýšili komfort, no hlavne úroveň bezpečnosti pre užívateľov oboch dotknutých objektov,“ dodal Ján Hrčka, ktorý priznáva, že terasy sú všeobecným problémom Petržalky, no opravy brzdia najmä zložité majetkovo-právne vzťahy. Niektoré časti terás sú totiž vo vlastníctve mesta, ďalšie vlastnia bytové družstvá, prípadne súkromní vlastníci. 

Najstaršia škôlka v Ovsišti

Materská škola Jankolova 8 v Petržalke je 4-triedna materská škola. Bola prvou dostavanou materskou školou na sídlisku Ovsište a dňa 1.4. 1978 slávnostne odovzdaná do užívania.

Sídli v lokalite, ktorá je lemovaná lužným lesom, hrádzou a Dunajom, čo dáva možnosť úzkeho kontaktu s prírodou. Špecifikom lokality je blízky dostihový areál, chov koní, novovybudovaný hokejový štadión a park na Ovsištskom námestí.

Areál materskej školy je priestranný a jeho súčasťou je školský dvor s množstvom zelene, hernými atrakciami, pieskoviskami a peknou skalkou. O skalku sa starajú aj deti, pričom zároveň spoznávajú jednotlivé druhy rastliniek a postupne tak odkrývajú tajomstvá prírody. Na malom dopravnom ihrisku (v rámci školského dvora) sa deti pri jazde na odrážadlách, či detských bicykloch učia riešiť dopravné situácie. Vonku na šachovnici tiež trénujú prvé kroky ku veľkým šachovým turnajom.

Čím sa od ostatných materských škôl v okolí?

Ako uvádzajú prevádzkovatelia, v materskej škole okrem dostatočného pohybu detí na čerstvom vzduch sa preferuje aj rozvíjanie čitateľskej gramotnosti systematickým aplikovaním metodiky „Tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina“. Realizuje sa formou popoludňajšej krúžkovej činnosti pre deti, ktoré sa v danom školskom roku zapísali do základnej školy. Krúžok vedú skúsené učiteľky v mesiacoch marec – máj.

Okrem toho materská škola spolupracuje s neďalekou knižnicou, so Základnou školou na Pankúchovej 6, CPPPaP a pod.

Foto: Mestská časť Bratislava-Petržalka