Terasy, dane a ich odpustenie. Aké má Staré Mesto riešenie?

1051

Vzhľadom na vzniknutú situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírusu, ktorú tu máme už zopár týždňov sme boli svedkami vyľudneného centra mesta. To je dúfajme, že minulosťou, ale radosť kaviarnikov kalia finančné problémy, ktorým pre ušlý zisk čelia.

Vedenie Starého Mesta rozumie ich ťažkej situácii, celé týždne platili nájomné, hoci tržby boli na nule.

Toto je situácia, s ktorou sa treba nejako vysporiadať a to tak, aby riešenie nevygenerovalo ďalšie problémy.

Staré Mesto sa pred pár dňami sme sa stretlo s majiteľmi kaviarní a reštaurácií a transparentne im vysvetlili, čo si Staré Mesto môže dovoliť a čo už by bolo značne problematické. Prinášame zhrnutie diskusie, argumenty a možné riešenia:

Toto je zhrnutie diskusie, argumenty a možné riešenia.

Staré Mesto si nemôže dovoliť znížiť daň zo zaujatia verejného priestranstva na nulu, pretože by to pre rozpočet mestskej časti znamenalo výpadok financií potrebných na školstvo, sociálne služby, údržbu mesta a pod.

Mestá ako Trnava alebo Trenčín odpúšťajú 100% dane za zaujatie verejného priestranstva preto, lebo si to môžu dovoliť. Do ich pokladnice prúdia aj dane za ubytovanie (turistická daň). Tie do rozpočtu bratislavských mestských častí idú vo výške 0€, dane z ubytovania idú do magistrátnej pokladnice. V tomto je situácia spomenutých miest jednoduchšia.

Ak sa Staré Mesto nechce ocitnúť v situácii, kedy by si muselo vziať úver, môže jeho podpora lokálneho gastrobiznisu dosiahnuť maximálne 50-percentné odpustenie dane. Toto číslo je výsledkom riadnej analýzy finančných možností mestskej časti.

Ak by mesto pomohlo kaviarnikom (nielen v Starom Meste, ale aj v iných mestských častiach) a zadotovalo by 25% dane za zaujatie verejného priestranstva, znamenalo by to pre podnikateľov celkovú úľavu vo výške 75% z dane. Staré Mesto o možných rozumných riešeniach rokuje s vedením mesta.  

Zdroj: Staré Mesto