Terénny tím hlavného mesta pomáha ľuďom bez domova

2001

Mestský terénny tím rozbehol svoje aktivity na pomoc ľuďom bez domova už počas korona-krízy. S aktivitami na pomoc tejto zraniteľnej skupine však pracovníčky terénneho tímu pokračujú aj naďalej.

Dennodenne sa zaujímajú o Bratislavčanky a Bratislavčanov bez domova, poskytujú im hygienické a ochranné pomôcky a tiež im sprostredkovávajú praktické informácie, a to aj prostredníctvom príručky Bratislava pre ľudí bez domova. Zaoberajú sa aj komplexným riešením podnetov týkajúcich sa ľudí bez domova. Do ich riešenia prinášajú sociálny rozmer a snažia sa o zapájanie a spoluprácu rôznych strán s cieľom skvalitniť život všetkých obyvateľov hlavného mesta, no obzvlášť tých v núdzi.

Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR