Testuje sa osvetlenie na Jurigovom námestí

893

Stav verejného priestoru na Jurigovom námestí bol dlhé roky zanedbávaný a aktuálna podoba námestia nutne potrebuje zmenu. Jurigovo námestie nie je len jedno námestie, ako hovorí názov, je to komplex budov, lávok a objektov, ktoré vznikli v minulom storočí a dnes sú už v zlom stave.

Potrebná je komplexná úprava tohto priestoru, no kým prebehne architektonická súťaž, pripravuje Metropolitný inštitút Bratislavy úpravy, ktoré budú sanovať havarijný stav, aby boli tieto priestory bezpečné pre ľudí, ktorí tadiaľ prechádzajú.

Jedna z vecí, ktorá môžu pomôcť bezpečnosti tohto priestoru je osvetlenie.  

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy