Tieto projekty plánujeme dotiahnuť v roku 2023

946

Nech už to bol v minulosti COVID alebo rozhodnutia ministerstva financií, ktoré paralyzujú samosprávu, na našom úrade sme sa nenechali odradiť. Nehodili sme flintu do žita, hľadali sme riešenia. Bude to tak aj tento rok. Pokračujeme v rozbehnutých projektoch, tieto vám plánujeme odovzdať v roku 2023.

Školstvo

Študentom v roku 2023 odovzdáme nový športovo-rekreačný areál na SPŠ elektrotechnickej Karola Adlera. Dokončíme až tri moderné centrá pre prax, takzvané Centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Dostane ich SOŠ polygrafická na Račianskej 190, kde aj zateplíme a vynovíme kompletne celý areál. Ďalej SOŠ pôdohospodárskej a veterinárnej v Ivanke pri Dunaji už dokončujeme areál v Zálesí a pre gastro školu Farského 9 pripravujeme centrum pre prax na Harmincovej v Dúbravke. Z Plánu obnovy zrevitalizujeme objekty SOŠ pedagogickej na Bullovej a Gymnázia Hubeného.

Sociálne služby

Pokračujeme v deinštitucionalizácii a veľké neosobné zariadenia postupne nahrádzame menšími, rodinného typu. V roku 2023 dokončíme ďalšie projekty – Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Rača získa objekty na Strelkovej a Račianskej. Zariadeniu Merema v Modre sme už postavili úplne nové krásne dvojdomy v Častej a tento rok dostaviame ďalšie v obci Dubová a ukončíme rekonštrukciu priestorov v Modre – Kráľovej.

Doprava

Pokračujeme v rozsiahlych rekonštrukciách ciest II. a III. triedy v kraji a pracujeme ďalej aj na obchvate Malokarpatska.

Kultúra

V oblasti kultúry dokončíme rekonštrukcie Bratislavského bábkového divadla a Divadla Aréna. Po kompletnej rekonštrukcii kaštieľa v Modre vám otvoríme aj jeho vynovenú záhradu. V Senci vás pozveme do nového kultúrneho stánku v synagóge, ktorú sme pred schátraním zachránili doslova v hodine dvanástej.

Čaká nás veľa práce, ale tešíme sa na ňu!