Trinásť ocenení v sociálnej oblasti

1474
[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.21.1″ custom_padding=“0|0px|54px|0px|false|false“][et_pb_row custom_padding=“0|0px|27px|0px|false|false“ _builder_version=“3.21.1″][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.21.1″][et_pb_text _builder_version=“3.21.1″]

Bratislavský župan Juraj Droba včera ocenil prácu v oblasti sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Na slávnostnom vyhlásení bolo odovzdaných trinásť ocenení v sociálnej oblasti za rok 2018. Podujatie sa konalo vo vzdelávaco-rehabilitačnom Centre BIVIO v Bratislave a zúčastnil sa ho aj podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Mikuláš Krippel. O sprievodný program sa postarali študenti bratislavského Konzervatória na Tolstého ulici.

„Považujem za veľmi dôležité aj takýmto spôsobom si uctiť a vyzdvihnúť prácu tých, ktorí významnou mierou prispievajú k zvyšovaniu kvality života iných. Sú to ľudia s veľkým srdcom a vedia ho ponúknuť tým, ktorí to potrebujú. Svojou prácou a svojimi činmi  si rozhodne zaslúžia uznanie. Zároveň vzdávam hold všetkým zamestnancom zariadení sociálnych služieb. Práca v sociálnej sfére je veľmi náročná a všetky tieto zariadenia poskytujú rovnako dôležité služby,” vyjadril sa predseda BSK Juraj Droba.

Cieľom už 6. ročníka udelenia ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja je oceniť poskytovateľa, prijímateľa, zamestnanca sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti Bratislavského kraja a inú fyzickú alebo právnickú osobu v oblasti dobrovoľníctva a filantropie, ktorí vykonali významný čin/skutok/aktivitu v oblasti sociálnych služieb; dlhodobý/celoživotný prínos v sociálnej oblasti; vynikajú používaním inovatívnych terapií a metód práce s prijímateľmi sociálnych služieb; významne sa zaslúžili o spoločenský, kultúrny, športový, umelecký rozvoj v oblasti sociálnych služieb; venujú sa dobrovoľníckym alebo filantropickým aktivitám v prospech prijímateľov a zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti bratislavskej župy.

 

Nominovaní boli ocenení v 4. kategóriách:

Kategória: prijímateľ/prijímateľka sociálnej služby

Mário Križan, Domov sociálnych služieb profesora Karola Matulaya pre deti a dospelých

Mária Bizubová, Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni.

 

Kategória: zamestnanec/zamestnankyňa zariadenia sociálnych služieb

Ing. Mária Vráblová, bývalá riaditeľka Domova sociálnych služieb v Báhoni  

Mgr. Eva Klučovská,  pracuje v Domove sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava

Mgr. Eva Picková, pracuje v Domove sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku ROSA, Bratislava

Judita Zolnianska, pracuje v Domove sociálnych služieb profesora Karola Matulay pre deti a dospelých

Mgr. Gabriela Slezáková, pracuje v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieľ v Stupave

Mária Lachkovičová, pracuje v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieľ v Stupave

Magdaléna Hehejíková, pracuje v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieľ v Stupave.

 

Kategória: zariadenie sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb profesora Karola Matulaya pre deti a dospelých,

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO v Bratislave.

 

Kategória: dobrovoľníctvo a filantropia

Mgr. Kristína Balúchová Timková

Nadácia Poštovej banky

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]