Trolejbusy v Bratislave budú jazdiť rýchlejšie

1087

Dopravný podnik chystá ďalšie novinky. Z trolejbusov chce vytvoriť rýchlejší dopravný systém, preto prebuduje trolejové vedenie v niekoľkých častiach Bratislavy. Súčasťou zmien budú aj nové elektricky riadené výhybky a križovatky, cez ktoré budú môcť jazdiť trolejbusy rýchlejšie oproti súčasnosti. Projekt bude financovaný z eurofondov.

Najväčšie zmeny sú chystané na sústave trolejových križovatiek Miletičova – Jelačičova – Žellova na trase nosných liniek 201 a 209, kde sa zároveň vybududuje bezpečný výjazd z obratiska, ktoré bude v budúcnosti opäť obsluhované trolejbusovou linkou. Miletičovu ulicu tiež Dopravný podnik pripraví na premávku megatrolejbusov.

Modernizáciou prejde aj trasa linky 210 v úseku Záhradnícka – Karadžičova, kde sa tiež vymení trolejové vedenie a križovatky. Po dodaní nových vozidiel začneme na trasu nasadzovať nové kĺbové hybridné trolejbusy, ktoré sa tu budú počas jazdy nabíjať z trolejového vedenia a v ďalších úsekoch budú môcť jazdiť na batériu bez pripojenia na drôty. Na tento účel posilníme napájanie z meniarní.“ informuje Dopravný podnik na sociálnej sieti.

Okrem toho je v príprave aj modernizácia trolejového vedenia v úseku Hlavná stanica – Pražská – Kramáre – Patrónka, po ktorej začnú premávať ďalšie dve linky, kde autobusy nahradia trolejbusy.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava