Tržnica je národnou kultúrnou pamiatkou

854

Novomestská Nová tržnica na Trnavskom mýte bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhodol o tom Pamiatkový úrad SR.

„Nová tržnica na Trnavskom mýte v Bratislave, patrí k nepočetnej skupine krytých tržníc, realizovaných na Slovensku v priebehu 20. storočia, pričom obostavaným priestorom a úžitkovou plochou spomedzi nich výrazne vyčnieva. Predmetná mestská tržnica je výnimočná aj svojím architektonickým konceptom,“ píše Pamiatkový úrad vo svojom rozhodnutí.

Nová tržnica – Trnavské mýto sa podľa úradu stala najcharakteristickejším príkladom high-tech architektúry druhej polovice 20. storočia na Slovensku. Patrí zároveň k najkomplexnejším architektonickým dielam v tvorbe architekta Ivana Matušíka, autora ikonických obchodných stavieb ako sú Obchodné domy Prior v Bratislave (1960-1968) či v Nitre (1968-1973).

„Objekt tržnice a jej ešte nezastavané okolie vytvárajú unikátny verejný priestor, ktorý má potenciál byť vyvažujúcim urbanistickým prvkom,“ konštatuje Pamiatkový úrad SR. Nová tržnica bola vybudovaná na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia. Podľa Pamiatkového úradu svojim situovaním a pamiatkovými hodnotami v spojení s verejným záujmom napĺňa stanovené kritéria pre vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku. Tržnica tým zároveň získala aj zákonnú ochranu.

Zdroj: Bratislava-Nové Mesto