Tunel na ostrove Sihoť

1989

Prvá elektrická čerpacia stanica na Sihoti bola uvedená do prevádzky v roku 1912. Zo strojovne čerpacej stanice, umiestnenej v suteréne budovy, vychádzali dve výtlačné potrubia, ktoré boli uložené v betónovom tuneli vystavanom pod korytom Karloveského ramena.

Tunel, ktorého pôvodná dĺžka bola 100 metrov, bol využívaný nielen na prepravu vody, ale slúžil aj ako jediný suchý prístup na ostrov Sihoť, keďže stály most spájajúci ostrov s pevninou bol postavený až po druhej svetovej vojne. Vtedy bol aj samotný tunel predĺžený o 20 metrov a vznikol nový východ na Devínskej ceste.

Veľká časť liatinového potrubia, ktorá sa v súčasnosti v tuneli nachádza je pôvodná a stále slúži na dopravu vody z čerpacej stanice do vyrovnávacieho vodojemu v Karlovej Vsi.

Zdroj: BVS, a.s.